FRANCHISE NEDİR?

Franchise bir markanın imtiyaz hakkı sahibinin, belirli süre, koşul ve sınırlar içinde belirli bir bedel karşılığında, bağımsız yatırımcılara sistem ve markasını kullandırmasına dayanan, uzun vadeli ve sürekli bir iş ilişkisidir.

FRANCHISING SİSTEMİNİN YARARLARI NELERDİR?

 • - Marka ile birlikte Ulusal veya Uluslararası standarda ve kaliteye sahip olunmaktadır.
 • - Tanınmış markaların sağladığı sürekli müşteri ve iş yapma imkanı doğmaktadır.
 • - Eğitim hizmetleri ve uzman personel desteği.
 • - Kaliteli personel bulma, işe alma ve yetiştirme konularında franchise veren işletmenin tekniklerinden yararlanılmaktadır.
 • - Mali, ticari ve personel konularında sağlanan destekle, teknik işlevlere ağırlık verilip başarı şansı arttırılmaktadır.
 • - Ortak hareket edilerek küçük işletmelerin karşılaşacakları risk ve işletmecilik sorunları minimize edilmektedir.
 • - Franchise veren işletmenin mali ve hukuk danışmanlarından yararlanılmaktadır.
 • - Kuruluş aşamasında leasing vb. kaynaklardan finansal destek sağlanması mümkün olmaktadır.
 • - Reklam ve tanıtma giderlerinden tasarruf sağlanmaktadır.
 • - Franchising sistemi, girişimcinin yalnızlığını ortadan kaldırar, kendi işini kurmanın getirdiği riskleri azaltmaktadır.
 • - İşletmeler için standart yönetim, muhasebe, satış ve stoklama fonksiyonları mümkün olmaktadır.

HALE PASTANELERİ FRANCHISE SÜRECİ:

 • 1- Ön görüşme : Yatırımcı adayına, franchise sistemimiz hakkında ilk bilgiler verilir.
 • 2- Sunum : Yatırımcı adayına, franchise sistemi, Hale Pastaneleri ve yatırım koşullarımız hakkında sunum yapılır.
 • 3- Lokasyon Belirleme ve Fizibilite : Yatırımcı veya Hale Pastaneleri tarafından belirlenen mağazanın fizibilitesi yapılır.
 • 4- Mimari proje hazırlanması : Belirlenen mağaza için, mimarlarımız tarafından proje hazırlanır.
 • 5- Proje Sunum ve sözleşme : Mimarlarımızın hazırlamış olduğu mimari projenin sunumu yapılır. Sonrasında karşılıklı olarak franchising sözleşmesi imzalanır.
 • 6- İnşaat aşaması : Sözleşme imzalandıktan sonra mağaza franchisor tarafından, anahtar teslim olarak yapılır.
 • 7- Personel alımı ve eğitim :Taahhüt edilen inşaat süresinin bitimine yakın, İnsan Kaynakları Departmanımız aracılığı ile personel seçimi yapılır. Eğitimleri Hale Pastaneleri tarafından verilir.
 • 8- Açılış : Hale Pastaneleri operasyon ekibi, porjeye uygun şekilde düzenlemelerini gerçekleştirir. Ve yatırımcıya mağazanın teslimini yapar.
Franchise Başvuru Formu İçin Tıklayınız

X

X